FORGOT YOUR DETAILS?

VYTVOR ÚČET

 • Art Mesačná
 • 65
  per 1 Mesiac
 • Platnosť: 30 dní od zakúpenia
 • Program: Combat Art
 • * Neprenosné vstupy pre 1 osobu
 • * od 15 rokov
 • Art 8 Vstupová
 • 55
  per 1 Mesiac
 • Platnosť: 30 dní od zakúpenia
 • Program: Combat Art
 • * Neprenosné vstupy pre 1 osobu
 • * od 15 rokov
 • Art 3 mesačná
 • 180
  per 3mesiace
 • Platnosť: 90 dní od zakúpenia
 • Program: Combat Art
 • Ušetríte 15 €
 • * Neprenosné vstupy pre 1 osobu
 • * od 15 rokov
 • Art 6 mesačná
 • 330
  per 6 mesiacov
 • Platnosť: 180 dní od zakúpenia
 • Program: Combat Art
 • Ušetríte 60 €
 • * Neprenosné vstupy pre 1 osobu
 • * od 15 rokov
 • Zľava 20%
 • 20%
  per celková suma
 • Pri zakúpení dvoch a viac programov, zľava 20% z výslednej sumy

Copyright © 2022 Spectaracademy.net  

    All rights reserved.

SPECTAR ACADEMY
Školiace a tréningové centrum

email: info@spectaracademy.net
Tel.: +421 (0)908 260 424

TOP
Menu