FORGOT YOUR DETAILS?

VYTVOR ÚČET

SPECTAR ACADEMY

Je jedno, či ste profesionál, zástanca tradičných bojových umení, kick boxu, MMA …, alebo ste len úplný začiatočník, tréning SPECTAR Vám poskytne štrukturálny rámec na vhodné použitie Vaších bojových zručností v extrémnom strese (pod tlakom, akým reálny boj skutočne je) v konkrétnom prostredí, situácii a čase.

ČO SA U NÁS MÔŽETE NAUČIŤ

Ponúkame komplexné tréningové programy pre bežných ľudí z civilného sektoru, ako aj profesionálov z radov armády, polície a security businessu.

Viac o jednotlivých tréningových programoch a kurzoch sa dozvieš tu :

Combat Art

Combat Fit

SPECTAR Pro

SPECTAR Shooting Academy

 Kurzy

ONE MAN ARMY

Filozofia našej výuky by sa dala zhrnúť do jednej vety - „ ONE MAN ARMY “.
Tejto myšlienke je podriadený celý komplex výuky a prípravy. Bojové a taktické zručnosti vyučované tak, aby ste boli schopní zvládať krízovú, alebo bojovú situáciu sami.
Pretože, ako bežný človek (civil), alebo aj profesionál trénovaný plniť úlohy v tíme, sa s veľkou pravdepodobnosťou dostanete do situácií, keď budete čeliť problémom odkázaní sami na seba ...!

BOJOVÝ SYSTÉM SPECTAR

SPECTAR (Special Combat Tactical Response) - Bojový systém vytvorený profesionálmi z oblasti bojových umeníšpeciálnych vojenských a policajných operáciíosobnej ochrany.

Vychádza primárne z juhočínskych systémov boja a bojových umení juhovýchodnej Ázie. (Wing Chun, White Crane, Bak Mei, Five Ancestors,...)
Bojový systém zbavený nánosu nefunkčných a neefektívnych techník, pohybov a postupov, s dôrazom na maximálnu funkčnosť a efektivitu, opierajúc sa o vedecké poznatky z odboru medicíny, biomechaniky, kineziológie, fyziky, psychológie...

Vyučujú sa len efektívne pohyby a techniky. Boj na reálne vzdialenosti, s reálnou intenzitou, ktorý Vás naučí v prípade konfliktnej situácie adekvátne reagovať.

WARRIOR MINDSET A ZRUČNOSTI

SPECTAR  nie je šport! - je to intenzívny fyzický a psychologický tréning a príprava na boj tak, aby ste boli  schopní flexibilne reagovať na akúkoľvek situáciu zodpovedajúcim spôsobom.
V rámci špecializovaného tréningu sa zohľadňujú všetky špecifiká a rozdiely jednotlivých postupov (napr.armádny, policajný, civilný) a ich aplikácia v situáciách, v ktorých sa môžete ocitnúť.

 

NÁŠ TEAM

Branimir "Branco" Šegvič (†2021)

 • majster bojových umení a zakladateľ systému SPECTAR - Special Combat Tactical Response
 • bývalý príslušník vojenských špeciálnych jednotiek
 • vyštudoval politické vedy
 • dlhé roky pôsobil v diplomatických službách (USA, Kanada, Veľká Británia, Austrália, Indonézia)
 • absolvent mnohých špecializovaných kurzov
 • profesionálny inštruktor bojových umení - so zbraňou aj bez zbrane (zahŕňajúc aj strelné zbrane), certifikovany inštruktor streľby a taktiky
 • certifikovaný PSD, EPS, Special Forces Instructor
 • viedol špecializované taktické kurzy, kurzy defenzívnej taktiky, CQB tréningovej integrácie, policajné a vojenské operácie, námorné bezpečnostné operácie a osobnú ochranu
 • je autor mnohých inštruktážnych kníh a článkov o bojových umeniach, používaní zbraní, problematike moderného pirátstva a terorizmu

So štúdiom bojových umení začal majster Šegvič v roku 1974 v Juhoslávii. Študoval Judo pod vedením majstra Nobuaki Yamamota, inštruktora Kodokanu. Neskôr v Juhoslávii a Japonsku študoval Aikido pod vedením majstrov, ako Toshio Nemoto, Hiroshi Tada a Kisshomaru Uyeshiba. Taktiež sa venoval štúdiu Uechi-ryu a Goju-ryu Karate u inštruktorov Takeji Ogawa a Gogen Yamaguchi.

Koncom 70-tych rokov začal so štúdiom Jeet Kune Do u inštruktorov, ako Dan Inosanto, Richard Bustillo, Chris Kent, Paul Vunak a Cass Magda. V tom čase získal prvý kontakt s Wing Chun, a to s jeho modifikovanou verziou Jun Fan Wing Chun, ktorej autorom bol Bruce Lee. Krátky čas študoval Leung Ting Wing Tsun a Simon Lau Wing Chun.

V rokoch 1982 - 1986 pôsobil v diplomatických službách v Severnej Amerike (USA, Kanada).
V tom čase veľmajster William Cheung realizuje svoju prvú sériu seminárov Wing Chun vo svete. Majster Šegvič navštívil jeho prvý seminár v roku 1982 a neskôr sa stal jeho žiakom. Bol prvým európanom vyškoleným v klasickej verzii Wing Chun Kung Fu.
Ako jednému z mála európanov mu bol udelený certifikát Čínskeho národného Chi Kung inštitútu, ako odborníkovi na Chi Kung.
Bol expertom v používaní strelných zbraní.

Dlhodobo pôsobil ako profesionálny inštruktor bojových umení - bez zbrane aj so zbraňou (zahŕňajúc aj strelné zbrane), inštruktor streľby a taktiky. Viedol špecializované taktické kurzy, kurzy defenzívnej taktiky, CQB tréningovej integrácie, policajné a vojenské operácie, námorné bezpečnostné operácie a osobnú ochranu. Medzi jeho klientov patrili, napr. SEA Police Units, jednotky pobrežnej stráže, námorné bezpečnostné jednotky a množstvo ochranno-bezpečnostných spoločností.

Ako súčasť prirodzeného vývoja dlhoročného štúdia a výuky bojových umení, začína postupne v spolupráci so svojím žiakom R.Ludvikom vyvíjať nový bojový systém SPECTAR – Special Combat Tactical Response.

Konečným úsilím majstra Šegviča bola kultivácia tela, mysle a ducha (Chi, Jing, Shen).
Úsilie o dynamickú realizáciu osobného potenciálu, ktorého hlavným zmyslom je úplné osobné majstrovstvo a vstup na vyšší stupeň existencie.
Je autorom mnohých kníh o bojových umeniach.

Po smrti majstra Šegviča, pokračuje v jeho práci a odkaze majster Robert Ludvik.

Robert Ludvik - (CEO) Spectar Academy - hlavný inštruktor Spectar Academy

 • majster bojových umení, inštruktor streľby, certifikovaný Executive Protection Specialist, Special Forces Combatives Instructor, Close Protection Instructor
 • absolvent mnohých špecializovaných kurzov
 • profesionálny inštruktor bojových umení - so zbraňou aj bez zbrane
 • vedie špecializované kurzy osobnej ochrany, taktiky, špeciálnych policajných a vojenských operácií, CQB
 • pôsobí, ako Executive Protection Specialist doma a v zahraničí

Bojovým umeniam sa majster Ludvik venuje od roku 1986. Študoval Goju-ryu Karate, neskôr Tai Chi Chuan.

V roku 1990 začal so štúdiom Wing Chun Kung Fu. Jeho učiteľom sa stal majster Branimir Šegvič. Pod jeho vedením sa oboznamuje s ďalšími bojovými umeniami, ako Kali a Jeet Kune Do.

V roku 1993 sa stáva reprezentantom World Wing Chun Kung Fu Association pre Slovensko a Českú republiku. V tom čase otvára a vedie školu Wing Chun Kung Fu s pobočkami po celom Slovensku. Ako vôbec prvému slovákovi, mu v roku 2004 veľmajster William Cheung udeľuje titul Si-Fu. Postupne začína so štúdiom Bagua Quan. Učí sa od majstrov, ako He Jinghan a iní.

V roku 2006 začína s vysoko špecializovaným tréningom osobnej ochrany, používania strelných zbraní, taktiky, špeciálnych policajných a vojenských operácií, CQB.
Medzi jeho inštruktorov patria aj bývalí príslušníci US-Special Forces, plukovník J.Webb a  K.Richter -  príslušník špeciálnych jednotiek a inštruktor na základni špeciálnych jednotiek vo  Fort Bragg, hlavného stanovišťa 1st SFOD-D, známej tiež ako Delta Force.
V roku 2008 sa zúčastnil intenzívnych kurzov pre inštruktorov osobnej ochrany a špeciálnych vojenských operácií na  základni Navy SEALs v Thajsku.

Ako odborník na osobnú ochranu pôsobil doma a v zahraničí. V úlohe teamleadera ochranných tímov sa zúčastnil viacerých operácií v probémových oblastiach bývalej Juhoslávie a inde. Pôsobil tiež ako bezpečnostný poradca, inštruktor osobnej ochrany, taktiky, špeciálnych operácií, CQB.

So svojím učiteľom a priateľom majstrom Šegvičom sa podieľal na vytváraní bojového systému SPECTAR – Special Combat Tactical Response.
Od roku 2018 vedie SPECTAR ACADEMY.

Po smrti majstra Šegviča, pokračuje vo výuke systému SPECTAR ako hlavný inštruktor.

Milan - bývalý reprezentant SR v Taekwondo

 • viac, ako 20 rokov skúseností s tréningom bojových umení    (Taekwondo, Kick box, Wing Chun, Spectar, Combat  Shooting)
 • certifikovaný Executive Protection Specialist

Maco - byvalý príslušník ÚOU  PZ (Útvar osobitného určenia, známeho tiež, ako Lynx Commando)

 • absolvent mnohých špecializovaných kurzov
 • pôsobil v Iraku, ako člen ochrany ambasády SR v Baghdade a ako osobný ochranca veľvyslanca SR v Iraku
 • inštruktor sebaobrany, streľby, taktiky, Executive Protection Instructor
 • spoluzakladateľ a Teamleader ochranného tímu majiteľa nadnárodných firiem

Peter - bývalý príslušník špeciálnych jednotiek

 • viac, ako 20 rokov v ozbrojených zložkách
 • po odchode z ozbrojených zložiek, pôsobil ako Close Protection Oparative (CPO) v ochrannom tíme majiteľa nadnárodných firiem
 • inštruktor streľby, taktiky, Executive Protection Instructor

Mickey - bývalý príslušník vojenských špec.jednotiek (Srbsko)

 • nasadený v bojových operáciách počas vojny v Kosove
 • špecialista na diverzné operácie, prieskum a sledovanie
 • inštruktor bojových umení
 • certifikovaný Executive Protection Specialist, zúčastnil sa mnohých rizikových operácií vo vojnových zónach

Raško - K-9 inštruktor/tréner

 • inštruktor bojových umení, certifikovaný kondičný tréner
 • certifikovaný Executive Protection Specialist
TOP
Menu