FORGOT YOUR DETAILS?

VYTVOR ÚČET

ACADEMY

Je jedno, či ste profesionál, zástanca tradičných bojových umení, kick boxu, MMA …, alebo ste len úplný začiatočník, tréning SPECTAR Vám poskytne štrukturálny rámec na vhodné použitie Vaších bojových zručností v extrémnom strese (pod tlakom, akým reálny boj skutočne je) v konkrétnom prostredí, situácii a čase.

ONE MAN ARMY

Filozofia našej výuky by sa dala zhrnúť do jednej vety - „ ONE MAN ARMY “.
Tejto myšlienke je podriadený celý komplex výuky a prípravy. Bojové a taktické zručnosti vyučované tak, aby ste boli schopní zvládať krízovú, alebo bojovú situáciu sami.
Pretože, ako bežný človek (civil), alebo aj profesionál trénovaný plniť úlohy v tíme, sa s veľkou pravdepodobnosťou dostanete do situácií, keď budete čeliť problémom odkázaní sami na seba ...!

BOJOVÝ SYSTÉM SPECTAR

SPECTAR (Special Combat Tactical Response) - Bojový systém vytvorený profesionálmi z oblasti bojových umení, špeciálnych vojenských a policajných operácií, osobnej ochrany.

Vychádza primárne z juhočínskych systémov boja a bojových umení juhovýchodnej Ázie. (Wing Chun, White Crane, Bak Mei, Five Ancestors,...)
Bojový systém zbavený nánosu nefunkčných a neefektívnych techník, pohybov
a postupov, s dôrazom na maximálnu funkčnosť a efektivitu, opierajúc sa o vedecké poznatky z odboru medicíny, biomechaniky, kineziológie, fyziky, psychológie...

Vyučujú sa len efektívne pohyby a techniky. Boj na reálne vzdialenosti, s reálnou intenzitou, ktorý Vás naučí v prípade konfliktnej situácie adekvátne reagovať.

WARRIOR MINDSET A ZRUČNOSTI

SPECTAR  nie je šport! - je to intenzívny fyzický a psychologický tréning a príprava na boj tak, aby ste boli  schopní flexibilne reagovať na akúkoľvek situáciu zodpovedajúcim spôsobom.
V rámci špecializovaného tréningu sa zohľadňujú všetky špecifiká a rozdiely jednotlivých postupov (napr.armádny, policajný, civilný) a ich aplikácia v situáciách, v ktorých sa môžete ocitnúť.

ČO SA U NÁS MÔŽETE NAUČIŤ

SPECTAR ACADEMY s.r.o. ponúka komplexné tréningové programy pre bežných ľudí z civilného sektoru, ako aj profesionálov z radov armády, polície a security businessu.

Viac o jednotlivých tréningových programoch a kurzoch sa dozvieš tu - Combat Skills , Combat Art, SPECTAR Pro, Combat Fit, Kurzy, Tréningy pre deti.

 

TOP
Menu