FORGOT YOUR DETAILS?

VYTVOR ÚČET

KONTAKT

SPECTAR ACADEMY
Školiace a tréningové centrum

OC Erika
Gudernova 3
Košice
Vstup – Benu lekáreň (oproti vchodu do predajne potravín )
1.posch.

Tel.: +421 (0)908 260 424

E-mail: info(at)spectaracademy.net

Obchodné meno: SPECTAR ACADEMY s.r.o.
Sídlo: Južná trieda 4B, 040 01 Košice

Registrácia: Obchodný register Okresný súd Košice 1
Oddiel: Sro
Číslo vložky: 43536/V
IČO: 51 474 204
DIČ: 2120722483

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Vchod

TOP
Menu