FORGOT YOUR DETAILS?

VYTVOR ÚČET

Tréningy SPECTAR

Systém SPECTAR (Special Combat Tactical Response) vychádza primárne z juhočínskych systémov boja a bojových umení juhovýchodnej Ázie.
Ide o štrukturovanú formu tréningov, určenú pre všetkých, ktorých zaujíma bojové umenie ako celok. Výuka zahŕňa ako boj bez zbrane, tak s rôznym typom chladných (nôž, tomamahawk, kukri), strelných (pištoľ, automatická puška) a improvizovaných zbraní.
Spectar je moderný bojový systém, ktorý v rámci výuky kladie veľký dôraz na funkčnosť a efektivitu. Žiadne neefektívne pohyby, ale boj na reálne vzdialenosti, s reálnou intenzitou, ktorý vás naučí v prípade konfliktnej situácie adekvátne reagovať.

Tréningy zahŕňajú:
- boj bez zbrane
- boj s nožom
- boj s palicou (krátkou, dlhou)
- boj s tomahawkom a kukri
- improvizované zbrane
- boj so strelnými zbraňami
- boj v aute a jeho okolí
- boj v stiesnených priestoroch

Tréniny sa konajú 4x do týždňa v priestoroch nášho školiaceho a tréningového centra.

Obmedzenie:  vek od 15 rokov


Boj so strelnou zbraňou.

Boj rôznymi druhmi zbraní - včítane strelných zbraní, je integrálnou súčasťou systému SPECTAR.
Tréningy boja so strelnou zbraňou, sú určené nielen pre vlastníkov ZP a strelných zbraní, ale pre všetkých, ktorých táto problematika zaujíma, ale nechcú, alebo nemôžu sa do hĺbky venovať iným aspektom systému SPECTAR.

Modulárny systém výuky, zahŕňajúci problematiku, ako celok.
Nielen základná manipulácia so strelnou zbraňou, technika streľby a mierenia,
ale komplexný systém boja so zapojením strelnej zbrane – krátkej aj dlhej.
Reálne vzdialenosti, časy, postupy boja so strelnou zbraňou a proti strelnej zbrani.

Tréniny sa konajú 2x do týždňa ( 1x v priestoroch nášho školiaceho a tréningového centra a 1x na strelnici v Nižnej Hutke)

Obmedzenie:  vek od 18 rokov   

 

Súkromné tréningy.

Po dohode.  Informácie - kontakt.

                                                                     

TOP
Menu