FORGOT YOUR DETAILS?

VYTVOR ÚČET

Tréningy pre deti

Tréningy určené deťom od 8 rokov.

Program Deti - Program na podporu pravidelných športových aktivít, zmysluplného využívania voľného času a zdravého životného štýlu vašich detí.

 

 • Tréning bojových umení je všestranná fyzická aktivita, pri ktorej vaše dieťa precvičí celé telo a súčasne rozvíja pozornosť, reflexy a schopnosť sústrediť sa.
 • Samotné tréningy sú zamerané nielen na výuku bojových umení, ale na celkový rozvoj pohyblivosti, koordinácie, výbušnosti a sily.
 • V neposlednom rade sa dôraz kladie na disciplínu a rozvoj zdravého sebavedomia.

 

Potrebujete viac informácií ? Kontaktujte nás:

Tel.: +421 (0)908 260 424

E-mail: info@spectaracademy.net

Čo vaše dieťa tréningom bojových umení získa?

 • zmysluplné trávenie voľného času
 • rozvoj disciplíny
 • odpútanie sa od nezdravých a zdraviu škodlivých aktivít – počítačové hry, televízia, ...
 • vybitie prebytočnej energie
 • rozvoj pohyblivosti, orientácie, vytrvalosti, sily, ...
 • osvojenie si užitočných návykov a zdravého spôsobu života
 • zdravé sebavedomie
 • zlepšenie kontroly emócií
 • prevencia šikanovania
 • zlepšenie schopnosti sústrediť sa – vaše dieťa sa naučí byť „tu a teraz“, teda byť duchom prítomné a sústredené
 • rozvoj schopnosti adaptácie a socializácie

Všetky tréningové programy sú upravené tak, aby zodpovedali vekovej kategórii detí, ich schopnostiam a možnostiam.

Tréningy prebiehajú pod vedením skúsených inštruktorov SPECTAR ACADEMY, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s tréningom detí a mládeže.

Copyright © 2022 Spectaracademy.net  

    All rights reserved.

SPECTAR ACADEMY
Školiace a tréningové centrum

email: info@spectaracademy.net
Tel.: +421 (0)908 260 424

TOP
Menu