FORGOT YOUR DETAILS?

VYTVOR ÚČET

NÁŠ TEAM

Branimir "Branco" Šegvič (†2021)
- majster bojových umení a zakladateľ systému SPECTAR - Special Combat Tactical Response.
- bývalý príslušník vojenských špeciálnych jednotiek
- vyštudoval politické vedy
- dlhé roky pôsobil v diplomatických službách (USA, Kanada, Veľká Británia, Austrália, Indonézia)
- absolvent mnohých špecializovaných kurzov
- profesionálny inštruktor bojových umení - so zbraňou aj bez zbrane (zahŕňajúc aj strelné  zbrane), certifikovany inštruktor streľby a taktiky
- certifikovaný PSD, EPS, Special Forces Instructor
- viedol špecializované taktické kurzy, kurzy defenzívnej taktiky, CQB tréningovej integrácie, učí policajné a vojenské operácie, námorné bezpečnostné operácie a osobnú ochranu
- je autor mnohých inštruktážnych kníh a článkov o bojových umeniach, používaní zbraní, problematike moderného pirátstva a terorizmu

Robert Ludvik - (CEO) Spectar Academy - hlavný inštruktor Spectar Academy
- majster bojových umení, inštruktor streľby, certifikovaný Executive Protection Specialist, Special Forces Combatives Instructor, Close Protection Instructor
- absolvent mnohých špecializovaných kurzov
- profesionálny inštruktor bojových umení - so zbraňou aj bez zbrane
- vedie špecializované kurzy osobnej ochrany, taktiky, špeciálnych policajných a vojenských operácií, CQB
- pôsobí, ako Executive Protection Specialist doma a v zahraničí

Maco - byvalý príslušník ÚOU  PZ (Útvar osobitného určenia, známeho tiež, ako Lynx Commando)
- absolvent mnohých špecializovaných kurzov
- pôsobil v Iraku, ako člen ochrany ambasády SR v Baghdade a ako osobný ochranca veľvyslanca SR v Iraku
- inštruktor sebaobrany, streľby, taktiky, Executive Protection Instructor
- spoluzakladateľ a Teamleader ochranného tímu majiteľa nadnárodných firiem

Peter - bývalý príslušník špeciálnych jednotiek
- viac, ako 20 rokov v ozbrojených zložkách
- po odchode z ozbrojených zložiek, pôsobil ako Close Protection Oparative (CPO) v ochrannom tíme majiteľa nadnárodných firiem
- inštruktor streľby, taktiky, Executive Protection Instructor

Mickey - bývalý príslušník vojenských špec.jednotiek (Srbsko)
- nasadený v bojových operáciách počas vojny v Kosove
- špecialista na diverzné operácie, prieskum a sledovanie
- inštruktor bojových umení
- certifikovaný Executive Protection Specialist, zúčastnil sa mnohých rizikových operácií vo vojnových zónach

Raško - K-9 inštruktor/tréner
- inštruktor bojových umení, certifikovaný kondičný tréner
- certifikovaný Executive Protection Specialist

TOP